na INLIS000000000019595 20140611090106.0 a ||| | 170530| ||| | $a 979-96590-03-5 $a 0010-061400000000259 $a R 2X6 $a R 2X6 THO e C.1 $a Zainal Arifin Thoha $a Eksotisme Seni Budaya Islam $a ke-1 $a Yogyakarta $b Buku Laela $c 2002 $a ARPUS KAB. Magetan $a 21.309-0